Welcome to Refugeeum
This website is available in 7 different languages!
Please choose your prefered language for the best experience.

We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website. If you continue without changing your settings, we’ll assume that you are fine to receive cookies on this website.

Grupet e punes

Studentet kane perpunuar materialet shkencore mbi edukimin psikologjik dhe strategjite e vet ndihmes te ndare ne 5 grupe te ndryshme si meposhte.

Mbi formatimin

Ne kete grup formatimi kane marre pjese Katinka, Elisabeth, Ina, Juliane, Katharina, Louisa dhe Sinje. Detyra e tyre ishte te formatonin textin ne nje forme te thjeshtezuar ne menyre, qe te perdorej nga sa me shume njerez. Per kete, teksti eshte pajisur me foto dhe grafik. Me tej eshte bere kujdes, qe materiali te ishte mire i lexueshem ne internet dhe qe agjencia e projektimit te faqes se internetit te kishte te gjitha informacionet e nevojshme.

Mbi kujdesin shendetsore

Ne kete grup kane marre pjese Nikolaus, Yiqi, Miriam dhe Simone. Detyra e tyre ishte studimi i kujdesit shendetsore te refugjatve ne Hamburg. Per kete qellim u zhvilluan intervista me specialiste te fushave te ndryshme. Infromacionet e fituara u vlersuan dhe sherbyen ne zhvillimin e materialit.

Mbi perkthimin

Ne kete grup kane marre pjese Mareike,Tamara, Lydia, Samya dhe Marlit. Pyetjet tona ishin: „Ne cilat gjuhe duhet perkthyer?“, „Si funksionon perkthimi shkencor?“, “Kush mund ta perktheje materialin tone? ”. Pas shume kerkimeve vendosem per gjuhet ne te cilat mund ta gjeni te perkthyer faqen tone te internetit. Me pas vijoi nje kerkim i gjate nepermjet rrugve te ndryshme per perkthyes te kualifikuar. Jemi te kenaqur, qe per secilen gjuhe kemi gjetur se paku dy perkthyes / perkthyese dhe duam t´i falenderojme nga zemra te gjithe ata, qe na ndihmuan vullnetarisht ne kete projekt.

Mbi vlersimin

Ne kete grup kane marre pjese Denise, Hannah, Jana, Phelina dhe Torben. Detyra e tyre ishte trajtimi i materilait ne menyre terheqse dhe te kuptueshme per te prekurit. Per kete arsye u ftuan refugjate te ndryshem ne universitet. Nje tjeter detyre perben dhe kontrollimi i suksesit te faqes se internetit. Per kete ekziston nje pyetsore, te cilit mund t´i pergjigjeni me qellim permirsimin e faqes se internetit.

Mbi informacionet

Ne kete grup kane marre pjese Salome, Björn, Stefanie, Pia, Lilian, Pina, Carmen dhe Ann-Marie. Detyra e tyre ishte kerkimi i te gjitha informacioneve te nevojshmeper faqen e internetit. Qellimi ishte permbledhja e materialeve shkencore mbi edukimin psikologjik dhe strategjite e vet ndihmes. Nje sfide perbente perpunimi i materialit sipas parametrave shkencor si dhe marrja parasysh e aspekteve si stigmatizimi dhe specifikave kulturore.

More languages

Visitor map