Welcome to Refugeeum
This website is available in 7 different languages!
Please choose your prefered language for the best experience.

We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website. If you continue without changing your settings, we’ll assume that you are fine to receive cookies on this website.

Radne grupe

U sledećim pet radnim grupama su studenti razvili naučno bazirane materijale za psihoedukaciju i samopomoć izbeglim osobama.

O radnoj grupi Dissemination (širenje)

Ovoj grupi pripadaju Katinka, Elisabeth, Ina, Juliane, Katharina, Louisa und Sinje. Dissemination potiče od latinske reči za širenje. Tako da je naš zadatak bio da nađemo jednu formu u kojoj je moguće da sadržaj projekta sa lakoćom koriste mnogo ljudi. Mi smo se na primer pobrinuli da tekstovi budu sa slikama dopunjeni, da ih je lako u internetu čitati i da agencija, koja je razvila ovu internet stranu dobije sve potrebne informacije.

O radnoj grupi snabdevanje

Ovoj grupi pripadaju Nikolaus, Yiqi, Miriam und Simone.
Naša grupa je na sebe preuzela da ispita kako je trenutno stanje za zdravstveno snabdevanje izbeglica. U toj svrsi su vođeni polu-strukturirani intervjui sa profesionalcima (npr. Psihoterapeutima i psihijatrima) iz različitih svera (psihijatrijske ustanove, savetovališta i bolnice). Na kraju su dobijene informacije evaluirane i korišćene za razvoj ovih tekstova.

O radnoj grupi prevodjenje

Ovoj grupi pripadaju Mareike, Tamara, Lydia, Anne, Samya und Marlit. Pitanja koja smo mi postavljali: „Koji jezici su potrebni?“, „Kako funkcioniše naučni prevod?“ i „Ko može to da prevede?“. Onda smo izabrali jezike koji su trebali biti prevedeni. Zatim smo krenuli u potragu preko raznih kanala za kvalifikovanim i odgovarajućim prevodiocima. Njima se ovom prilikom zahvaljujemo za njihov dobrovoljno uložen trud i rad!

O radnoj grupi evaluacija

Ovoj grupi pripadaju Denise, Hannah, Jana, Phelina und Torben. Mi smo trebali da obratimo pažnju da naši tekstovi budu zanimljivi i razumljivi od strane izbeglica. Zato smo npr. pozvali i izbeglice na fakultetu, što je bilo veoma interesantno iskustvo. Pored toga smo želeli da proverimo, da li internet strana ispunjava svoju svrhu. Za to postoji ovaj upitnik koji možete popuniti i doprineti poboljšanju stane!

O radnoj grupi informacije za pacijente

Ovoj grupi pripadaju Salome, Björn, Stefanie, Pia, Lilian, Pina, Carmen und Ann-Marie. Mi smo se pobrinuli za sva istraživanja i sakupljanja informacija koja su bila potrebna u stvaranju ove internet strane. Cilj je bio da se napravi materijal za psihoedukaciju i uputstvo za strategije samopomoći za ljude koji su pogođeni progonom. Tako smo na primer obratili pažnju i na teme kao što su stigmatizacija, kulturno specifično sagledanje relevantnih psihičkih bolesti i naravno posebnu pažnju smo obratili na psihičko, stresno opterećenje izazvano progonom.

More languages

Visitor map