Welcome to Refugeeum
This website is available in 7 different languages!
Please choose your prefered language for the best experience.

We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website. If you continue without changing your settings, we’ll assume that you are fine to receive cookies on this website.

خشونت

بسیاری از کسانی که حوادث طاقت‌فرسایی را تجربه کرده‌اند بعدها نیز به صورت خیلی شدید احساس خشم و تنفر را تجربه خواهند کرد. این احساسات قبل از وقوع آن حوادث تا این حد شدید در این افراد وجود نداشته است. احساس خشم و تنفر می‌تواند بر علیه خود فرد یا افراد دیگری نشانه رود. اغلب این افراد با اطرافیان و نزدیکان خود با خشونت رفتار می‌کنند.

این امکان وجود دارد که افکار خشونت‌آمیزی در ذهن فرد رسوخ کند. این امکان نیز وجود دارد که این احساسات تبدیل به یک رفتار خشونت‌آمیز شود. برای وقوع این رفتارها دلایل کوچکی نیز کفایت می‌کند. بعد فرد در یک لحظه کوتاه احساس خشم خیلی شدیدی و یا رفتار خشونت آمیزی را از خود نشان می‌دهد. آنها خود را دیگر نمی‌شناسند، زیرا که قبل از این اینچنین خشونتی را نمی‌شناختند. تجربیات طاقت‌فرسا،‌ احساس عجز و درماندگی،‌ ترس،‌ خشم و شرم باعث این می‌شود که این افراد اینچنین از خود خشونت نشان می‌دهند. برای کاهش این خشونت باید به تجربه‌های تلخی که فرد داشته رسیدگی کرد. برای این کار ابزاری وجود دارد

IMG_0922

رسیدگی و پردازش تجربیات تلخ

‌ تجربیات تلخ به صورت خاطره و کابوس‌ دوباره به سراغ فرد می‌آید.
نوشتن  یا صحبت کردن  درباره خاطرات به فرد در پردازش و رسیدگی به این تجربیات تلخ کمک می‌کند. در نهایت می‌توانند از نیروی درونی خود استفاده کنند تا حالشان بهتر شود

همچنین می‌توان به آنها کمک کرد تا این مشکل را بهتر درک کنند این استراتژی‌ها هرچه بیشتر به کار گرفته شود، بهتر عمل می‌کند. در ابتدای به کار گیری این استراتژی‌ها به فرد احساس عجیبی دست می‌دهد که این کاملا طبیعی است. یک استراتژی را انتخاب کنید که برای شما مناسب باشد و بعد آن را مرتبا به کار بگیرید. ترجیحا هر روز. خیلی بهتر است که چند بار در هفته این کار را انجام دهید. اگر فشار روحی شما زیاد باشد و بهبودی در وضعیت خود نمی‌بینید حتما باید به پزشک مراجعه کنید

IMG_1295

More languages

Visitor map