Welcome to Refugeeum
This website is available in 7 different languages!
Please choose your prefered language for the best experience.

We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website. If you continue without changing your settings, we’ll assume that you are fine to receive cookies on this website.

منبع قدرت شخصی

منبع قدرت درونی شما. به این موضوع فکر کنید که نقاط قوت شما چیست. شما چه کاری را به خوبی انجام می‌دهید. چه چیزی را آموخته‌اید که به شما قدرت می‌دهد. تلاش کنید که این کار را در زندگی روزمره‌تان دائما انجام دهید. در موقعیت‌های سخت زندگی امید مهمترین منبع قدرت شماست. چه چیزی به شما امید می‌دهد. با دیگران صحبت کنید و از آنها بپرسید که چه چیزی به آنها امید می‌دهد. بعد در یک محیط آرام بشینید و درباره آن فکر کنید. حتی در لحظات سخت زندگی هم شما اجازه دارید که بخندید. خیلی از افراد به خودشان اجازه این کار را نمی‌دهند چرا که عذاب وجدان می‌گیرند. اما خندیدن یک منبع خوب، مجانی و مسری قدرت است.

آیا این اطلاعات برای شما مفید بود؟

More languages

Visitor map