Welcome to Refugeeum
This website is available in 7 different languages!
Please choose your prefered language for the best experience.

We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website. If you continue without changing your settings, we’ll assume that you are fine to receive cookies on this website.

نارآمی درونی

بسیاری از مردم یک ناآرامی درونی را تجربه می‌کنند. آنها عصبی هستند،‌ بسیار کم و یا اصلا نمی‌توانند بخوابند و برای آنها بسیار مشکل است بر روی کاری یا چیزی تمرکز کنند. اغلب این افراد از چیزی به شدت وحشت می‌کنند. بعد احساس می‌کنند که باید همواره بیدار بمانند که مبادا برای آنها اتفاق بدی رخ ندهد. این افراد لحظه‌ای آرامش را تجربه نمی‌کنند. این ناآرامی دائمی باعث تحلیل انرژی و مشقت می‌شود. برای بسیاری سخت است که در این حالت امورات روزمره خود را مدیرت کنند. برای اینکه با ناآرامی درونی خود مقابله کنید و دوباره آرامش خود را بدست آورید استراتژی‌های سودمند زیادی وجود دارد

IMG_0529

کسب تعادل

‌ وقتی که فرد دچار ناآرامی درونی می‌شود و عصبی است،‌ مهم است که دوباره تعادل را در درون خود بوجود آورد. این کار را هر کسی می‌تواند تمرین کند شما می‌توانید از نیروی درونی خود استفاده کنید تا حالتان بهتر شود همه این استراتژی‌ها هرچه به طور مداوم مورد استفاده قرار بگیرد بهتر اثر خواهد کرد. در ابتدا می‌تواند سخت باشد. یک استراتژی انتخاب کنید که مناسب حال شما باشد و آن را مرتبا تکرار کنید. بهتر است هر روز و یا دفعات زیادی در هفته. اگر فشار روحی شما زیاد است باید به یک پزشک مراجعه کنید

 

More languages

Visitor map