Welcome to Refugeeum
This website is available in 7 different languages!
Please choose your prefered language for the best experience.

We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website. If you continue without changing your settings, we’ll assume that you are fine to receive cookies on this website.

بررسی

در صفحه‌هایی که در ادامه خواهد آمد اطلاعاتی درباره بازخورد طبیعی انسان در هنگام تجربه و یا مشاهده درد بدست خواهید آورد.

بعضی وقت‌ها بدن و روح تنها برای زمان کوتاهی به فشاری که به آن وارد شده بازخورد نشان می‌دهد. در این حالت اندوه،‌ درد،‌ ترس و بی‌خوابی خود به خود از بین خواهد رفت. بعضی وقت‌ها اما بازخوردهای بدن و روح مدت زمان خیلی زیادی ادامه خواهد داشت. به طوری که این بازخوردها به مشکلاتی منحصر به فرد تبدیل خواهد شد.

بعد این مشکلات تجدید قوای سالم بدن را دچار مشکل خواهد کرد. همچنین این مشکلات فرصت معاشرت و تبادل اطلاعات با دیگران را از بین می‌برد و سهم افراد را از زندگی کم خواهد کرد. افراد مبتلا به این مشکلات متوجه می‌شوند که دیگر به فعالی گذشته نیستند و توانایی ایفای نقش سابق خود به عنوان پدر،‌ مادر،‌ دختر یا پسر خانواده یا دوست و همسر و یا فردی از یک مجموعه را نخواهند داشت.

در ادامه به شما بازخوردهایی متداولی که افراد در برابر حوادث طاقت‌فرسا از خود نشان می‌دهند را نشان خواهیم داد.

 

More languages

Visitor map