Welcome to Refugeeum
This website is available in 7 different languages!
Please choose your prefered language for the best experience.

We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website. If you continue without changing your settings, we’ll assume that you are fine to receive cookies on this website.

پوچی درونی

بسیاری از مردم بر اثر فشارهای روحی گوشه‌گیر می‌شوند. آنها یک پوچی درونی را تجربه می‌کنند. آنها دیگر نمی‌خواهند دیگران را ببینند یا با آنها معاشرت کنند. مراوده با دیگران برای آنها بسیار سخت است. وقتی که آنها تنها هستند،‌بسیار به فکر فرو می‌روند. درباره اتفاقات مثبت دیگر نمی‌توانند از خود شعف و شادی نشان دهند و یا احساسات مثبتی را تجربه کنند. آنها در برابر دیگر همنوعان‌شان نیز بی‌علاقگی نشان می‌دهند. این علایم در روزها و هفته‌های اولیه می‌تواند کاملا طبیعی باشد. این علایم شاید واکنشی برای محافظت در برابر فشارهای روحی‌ای باشد که فرد در حال تجربه است. اگر این بی‌علاقگی مدت زیادتری به طول انجامید می‌تواند منجر به رخ دادن مشکلاتی برای فرد شود. آن مشکلات می‌تواند سدی بین مبتلایان و دوستان و نزدیکان آنها شود. در هر حال استراتژی‌ها و راه‌کارهایی برای رفع و مقابله با پوچی درونی وجود دارد

IMG_0805

مشارکت در زندگی:

گوشه‌ گرفتن امری کاملا طبیعی است. گوشه گرفتن می‌تواند به فرد کمک کند تا به تجربیاتش رسیدگی و آنها را پردازش کند. وقتی که مدت زمان گوشه‌گیری زیاد شود،‌ به طوری که فرد از درون احساس پوچی کند،‌ بسیار مهم است که فرد دوباره بتواند سهمی از زندگی داشته باشد. شما باید به بیرون بروید و افراد دیگر را ملاقات کنید. حتی اگر در ابتدا سخت باشد،‌ متوجه می‌شوید که در نهایت با انجام دادن این کار حال شما بهتر می‌شود. هرچه بیشتر به بیرون بروید و دیگران را ملاقات کنید متوجه خواهید شد که از احساس پوچی درونی شما کاسته خواهد شد و در شما دوباره میل و شوق به زندگی بوجود خواهد آمد.
هر روز از خانه به بیرون بروید و تنهایی و یا با دیگر افراد فعالیت‌های مثبتی را انجام بدهید
در نهایت می‌توانند از نیروی درونی خود استفاده کنند تا حالشان بهتر شود

 IMG_0917

More languages

Visitor map