Welcome to Refugeeum
This website is available in 7 different languages!
Please choose your prefered language for the best experience.

We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website. If you continue without changing your settings, we’ll assume that you are fine to receive cookies on this website.

مدیریت کارهای روزانه

نشان دادن اندوه کمک می‌کند تا حال کسانی که حالشان در حال حاضر خوب نیست و نیازمند توجه و حمایت هستند را بهتر بفهمید. صحبت از احساس و درکتان از حوادث موثر خواهد بود اکثرا آزار دهنده است تا احساستان را با دیگران به اشتراک بذارید و برای آنها گریه کنید.
برای دیگران نیز شاید به همین شکل باشد. اینکه مبتلایان از دیگران مشخصا برای مدیریت زندگی روزمره خود درخواست کمک کنند به آنها کمک می‌کند
به طور مشخص تحرک مداوم می‌تواند آنها را قوی‌تر کند. همچنین یک روند سالم از خواب و بیداری بدن و روح آنها را تقویت می‌کند
در نهایت می‌توانند از نیروی درونی خود استفاده کنند تا حالشان بهتر شود. همه این استراتژی‌ها هرچه به طور مداوم مورد استفاده قرار بگیرد بهتر اثر خواهد کرد. در ابتدا می‌تواند سخت باشد. یک استراتژی انتخاب کنید که مناسب حال شما باشد و آن را مرتبا تکرار کنید. بهتر است هر روز و یا دفعات زیادی در هفته. اگر فشار روحی شما زیاد است باید به یک پزشک مراجعه کنید(

 

دستور عمل:

آیا این اطلاعات برای شما مفید بود؟

More languages

Visitor map